-

Poprzez nowoczesne formy terapii wspieramy

harmonijny rozwój dziecka

-

mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD)

-

prowadzimy
specjalistyczne szkolenia
dla terapeutów

Nasz zespół

Renata Borowiecka – dyrektor Centrum, pedagog specjalny i korekcyjny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta neurorozwoju, muzykoterapeuta programu MRM z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka oraz niepublicznych placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • Od 2003 r. prowadzi Centrum Edukacji Diagnozy i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, gdzie pracuje z dziećmi z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami rozwojowymi, szczególnie z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami przetwarzania słuchowego CAPD.
 • Od 2010 roku współprowadzi Centrum Metody Johansena w Polsce, w którym szkoli przyszłych providerów JIAS, Deputy National Director for Poland  i Superwizor w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena.  
 • W  oparciu o swoje doświadczenie zawodowe opracowała nowatorską metodę terapii centralnych zaburzeń słuchu - Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.
 • Autorka publikacji: "Dziecko w równowadze - słuch i koordynacja. Program ćwiczeń ruchowych dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego APD" oraz "Uczę sie z Mozartem" - programu ćwiczeń i zabaw ruchowych przygotowujących  ciało i umysł do skutecznego uczenia się.
 • Prowadzi szkolenia w APD Medical i Centrum Rozwoju Osobowości w Warszawie oraz w Asto we Wrocławiu.

 

 

Zenobia Bogdanowska - logopeda - specjalista w zakresie neurologopedii, surdologopedii, logorytmiki, emisji głosu, edukator dorosłych.

 • Wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej zaburzeń komunikacji - słuchu, głosu, mowy dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
 • Prowadzi warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, rodziców, osób pracujących głosem. Współpracowała m.in. z dziennikarzami sekcji polskiej Radia BBC w Londynie, Radia UWM FM oraz słuchaczami podyplomowych studiów.
 • Konsultantka multimedialnych programów logopedycznych.
 • Założycielka i koordynatorka Klubu „J" w Olsztynie dla osób jąkających się i ich rodzin,
 • Ekspert wortalu logopeda.pl.
 • Autorka publikacji o tematyce logopedycznej i psychoedukacyjnej, programów wspomagania rozwoju dzieci, współautorka innowacji pedagogicznej, programów wspomagania procesu komunikacji dzieci i młodzieży z niepłynnością mówienia oraz rodziców w procesie wychowania dzieci, koordynowała przesiewowe badania mowy w woj. warmińsko- mazurskim (2002).