-

Poprzez nowoczesne formy terapii wspieramy

harmonijny rozwój dziecka

-

mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD)

-

prowadzimy
specjalistyczne szkolenia
dla terapeutów

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena
dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

Jej twórcą jest dr Kjeld Johansen - duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją. W swojej pracy Johansen oparł się na doświadczeniach dr Christiana A. Volfa.
Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi :

• małymi dziećmi (od 3 r. ż.),...

Czytaj dalej

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy
Jeśli Państwa dziecko ma trudności z uwagą słuchową, prawidłowym pisaniem, ortografią, czytaniem, nauką języków obcych, trudności komunikacyjne, opóźniony rozwój mowy i równocześnie obserwują Państwo, że : · łatwo się męczy podczas czynności wymagających długotrwałego słuchania, długich rozmów a trudności te nasilają się w hałaśliwym otoczeniu, · ma trudności z...

Czytaj dalej

Integracja Sensoryczna

U wielu dzieci przyczyną problemów w nauce, zachowaniu, rozwoju są zaburzenia integracji sensorycznej. Terapia Integracji Sensorycznej skierowana jest do dzieci z :
• nadmierną wrażliwością na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch,
• zbyt małą wrażliwością/reaktywnością na stymulację sensoryczną,
• zbyt wysokim lub niskim poziomem aktywności ruchowej,
•...

Czytaj dalej

Diagnoza i terapia psychologiczna

Diagnoza psychologiczna w oparciu o wywiad i testy psychologiczne. Poradnictwo w zakresie wychowania i rozwoju dziecka. Poradnictwo i interwencja kryzysowa. Praca z rodziną i małżeństwami. Pomoc dzieciom - ofiarom wykorzystania seksualnego - diagnoza i terapia. Doradztwo...

Czytaj dalej

Diagnoza i terapia logopedyczna

Diagnoza i terapia w zakresie neurologopedii, surdologopedii, emisji głosu. Pracujemy z osobami z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzona płynnością mowy ( jąkaniem), nieprawidłową emisja głosu ( chrypki, męczliwość głosu, guzki krtaniowe, niedosłuch, nosowanie), dyzartią ( mózgowe porażenie dziecięce), afazją zaburzeniami artykulacji dyslalie (...

Czytaj dalej

Diagnoza i terapia pedagogiczna

TERAPIA PEDAGOGICZNA - jest to oddziaływanie za pomocą środków psycho - pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji (poziom samooceny, niechęć do dalszej nauki, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia kontaktów interpersonalnych, nerwice, trudna i patologiczna sytuacja domowa- zbyt duży nacisk...

Czytaj dalej

Muzykoterapia

Muzyka działa na człowieka jako zjawisko fizyczne, a więc określony zbiór drgań akustycznych, wzbudzających konkretne reakcje fizyczne, w połączeniu z jednoczesnymi reakcjami psychicznymi. Bierny lub czynny kontakt z muzyką wywołuje odpowiednie doznania emocjonalne, którym towarzyszą przemiany biochemiczne i reakcje wegetatywne. Silny rezonans emocjonalny, wegetatywny i neurofizjologiczny na...

Czytaj dalej