-

Poprzez nowoczesne formy terapii wspieramy

harmonijny rozwój dziecka

-

mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD)

-

prowadzimy
specjalistyczne szkolenia
dla terapeutów

Diagnoza i terapia logopedyczna

Diagnoza i terapia w zakresie neurologopedii, surdologopedii, emisji głosu.

 

Pracujemy z osobami z:

  • opóźnionym rozwojem mowy,
  • zaburzona płynnością mowy ( jąkaniem), nieprawidłową emisja głosu ( chrypki, męczliwość głosu, guzki krtaniowe, niedosłuch, nosowanie),
  • dyzartią ( mózgowe porażenie dziecięce), afazją
  • zaburzeniami artykulacji  dyslalie ( sygmatyzm, rotacyzm, mowa bezdźwięczna).