-

Poprzez nowoczesne formy terapii wspieramy

harmonijny rozwój dziecka

-

mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD)

-

prowadzimy
specjalistyczne szkolenia
dla terapeutów

Diagnoza i terapia psychologiczna

Diagnoza psychologiczna w oparciu o wywiad i testy psychologiczne. Poradnictwo w zakresie wychowania i rozwoju dziecka. Poradnictwo i interwencja kryzysowa. Praca z rodziną i małżeństwami. Pomoc dzieciom - ofiarom wykorzystania seksualnego - diagnoza i terapia. Doradztwo zawodowe.