-

Poprzez nowoczesne formy terapii wspieramy

harmonijny rozwój dziecka

-

mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD)

-

prowadzimy
specjalistyczne szkolenia
dla terapeutów

Dziecko w równowadze

Dziecko w równowadze
KOORDYNACJA I SŁUCH. PROGRAM ĆWICZEŃ INTEGRACJI MIĘDZYPÓŁKULOWEJ DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO APD. W publikacji „Dziecko w równowadze” przedstawiono podstawy teoretyczne współdziałania zmysłów: dotyku, propriocepcji, równowagi, słuchu i wzroku, które kształtują kompetencje neurofizjologiczne dziecka do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych, skutecznych...

Czytaj dalej

Uczę się z Mozartem

Uczę się z Mozartem
Proces edukacji rozpoczyna się bardzo wcześnie, jeszcze przed naszym narodzeniem. Dziecko słyszy już od 16 tygodnia życia płodowego. Wówczas podejmuje pierwsze próby skupiania uwagi na docierających bodźcach dźwiękowych i rozpoczyna ćwiczenie pamięci. Prekursorem badań nad wpływem muzyki na percepcję słuchową, aparat słuchowy i mózg był prof. Alfred Tomatis. Zauważył, że...

Czytaj dalej

Rysowanie oburącz

Album rysunków powstał na bazie programu neuropedagogiki i integracji sensorycznej. Rysunek należy ułożyć po środku przed dzieckiem. Dziecko rysuje jednocześnie obydwoma rękoma, tak by zachować zasadę lustrzanego odbicia. Ukazane na rysunkach strzałki pomagają rozpocząć rysowanie.
Przed każdym rysunkiem znajduje się przezroczysta folia, by na niej odwzorowywać rysunek. Używając...

Czytaj dalej