-

Poprzez nowoczesne formy terapii wspieramy

harmonijny rozwój dziecka

-

mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD)

-

prowadzimy
specjalistyczne szkolenia
dla terapeutów

Rysowanie oburącz

Album rysunków powstał na bazie programu neuropedagogiki i integracji sensorycznej. Rysunek należy ułożyć po środku przed dzieckiem. Dziecko rysuje jednocześnie obydwoma rękoma, tak by zachować zasadę lustrzanego odbicia. Ukazane na rysunkach strzałki pomagają rozpocząć rysowanie.
Przed każdym rysunkiem znajduje się przezroczysta folia, by na niej odwzorowywać rysunek. Używając specjalnych, ścieralnych flamastrów do rysowania na folii można wielokrotnie rysować ten sam rysunek. 

Ćwiczenie to ma za zadanie rozwijać:

·         Koordynację ręka - oko.

·         Umiejętność przekraczania środkowej linii ciała.

·         Orientację przestrzenną.

·         Umiejętność rozróżniania kierunków.

·         Umiejętność kodowania i dekodowania symboli pisanych.

·         Umiejętność pisania; literowania; liczenia.


Dzięki temu ćwiczeniu zachodzą następujące zmiany w zachowaniu i postawie:

·         Świadomości lewej i prawej strony.

·         Widzeniu peryferyjnym

·         Świadomości ciała, koordynacji i specjalizacji rąk i oczu

·         Rozwijaniu zdolności sportowych i umiejętności ruchowych

 


Opracowanie graficzne: Beata Chojnacka 
Przygotowanie i druk: Teresa Chojnacka 
C 2002, Teresa Chojnacka i Centrum Promocji Edukacji 

Zamówienia ksiązki Rysowanie oburąćz tylko przez WWW. cpeteresa.civ.pl