-

Poprzez nowoczesne formy terapii wspieramy

harmonijny rozwój dziecka

-

mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD)

-

prowadzimy
specjalistyczne szkolenia
dla terapeutów

Uczę się z Mozartem

Proces edukacji rozpoczyna się bardzo wcześnie, jeszcze przed naszym narodzeniem. Dziecko słyszy już od 16 tygodnia życia płodowego. Wówczas podejmuje pierwsze próby skupiania uwagi na docierających bodźcach dźwiękowych i rozpoczyna ćwiczenie pamięci.

Prekursorem badań nad wpływem muzyki na percepcję słuchową, aparat słuchowy i mózg był prof. Alfred Tomatis.

Zauważył, że zdynamizowanie kory mózgowej poprzez dźwięki przynosi wiele pozytywnych następstw:

  • poprawia się koncentracja uwagi,
  • wzrasta kreatywność,
  • zapamiętywanie i nauka, nawet przez dłuższy okres czasu, przychodzą bez wysiłku,
  • podwyższa się motywacja i organizacja w zakresie codziennych obowiązków,
  • objawy zmęczenia odczuwa się znacznie później,
  • harmonizuje się napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała,
  • rzadko cierpi się na poczucie spadku energii czy depresję.

Po zbadaniu muzyki wielu kompozytorów okazało się, że najbogatszą w wysokie częstotliwości muzyką, która "doenergetyzowuje" mózg, jak również aktywizuje w jego pracy sprzyjające uczeniu się fale beta, jest muzyka Mozarta.

Zastosowanie muzyki Mozarta może być pomocne w poprawianiu zaburzeń słuchania, w zespołach zaburzeń koncentracji uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej (ADD i ADHD), dysleksji oraz jako wsparcie w procesie uczenia się, w tym również nauki języków obcych.

 

mozart200Fragment pochodzi z publikacji "Uczę się z Mozartem" Renaty Borowieckiej. 
Znajdziecie w niej Państwo wiele informacji na temat wpływu muzyki Mozarta na organizm i proces uczenia się,  ćwiczenia i zabawy przygotowujące do podjęcia nauki.

Do książki dołączona jest płyta CD z wybranymi utworami W.A. Mozarta, przy których można wykonywać proponowane ćwiczenia oraz specjalne utwory aktywizujące do słuchania podczas uczenia się.

 

Program opracowany na bazie kilkunastoletnich doświadczeń w Zakładzie Psychologii Klinicznej Centrum Zdrowia Dziecka oraz Niepublicznych Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych.