-

Poprzez nowoczesne formy terapii wspieramy

harmonijny rozwój dziecka

-

mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD)

-

prowadzimy
specjalistyczne szkolenia
dla terapeutów

Dziecko w równowadze

 

Warsztaty prowadzi:

Renata Borowiecka – pedagog specjalny i korekcyjny, terapeuta integracji sensorycznej,  provider Johansena i Neuroflow Aktywnego Treningu Słuchowego

oraz

Izabela Gelleta - specjalista rehabilitacji ruchowej I0, terapeuta metod NDT-Bobath, PNF, SI, pedagog, terapeuta z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

 

Warsztaty przeznaczone są dla: nauczycieli, psychologów, terapeutów integracji sensorycznej, specjalistów terapii pedagogicznej, rehabilitantów z placówek integracyjnych.

INTEGRACJA MIĘDZYPÓŁKULOWA

program " DZIECKO W RÓWNOWADZE" ( 30 godz. dydakt.)

 

szkolenie kończy sie otrzymaniem certyfikatu

terapeuty Integracji Międzypółkulowej Programu Dziecko w Równowadze.

 

 Uczestnik, ramach posiadanych kwalifikacji zawodowych, uzyskuje prawo do wykorzystania w prowadzonej przez siebie terapii Programu Integracji Międzypółkulowej - Dziecko w Równowadze.

 

cz I  Ruch, koordynacja i równowaga

Program:

1.Fundamentalna rola zmysłu równowagi w rozwoju ruchowym, poznawczym i emocjonalnym:

·         wpływ układu przedsionkowego na funkcjonowanie,

·         wpływ układu proprioceptywnego na funkcjonowanie,

·         demonstracja prostych testów diagnozujących funkcjonowanie zmysłu równowagi.

2.  Równowaga, a trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia )

3.  Wpływ treningu równowagi na percepcję:

·         wzrokową

·         słuchową

5.  Trening ćwiczeń równoważnych i koordynacyjnych przy muzyce na różnorodnym sprzęcie:  

·         maty, piłki, równoważnie, materace,

·         z przyborami i bez przyborów.

6. Trening ruchu gałek ocznych na równoważni.

7. Trening propriocepcji:

·         wyciszająca i organizująca stymulacja  układu nerwowego

8. Rola rytmu i właściwie dobranej muzyki w procesie uczenia się.

II. Dziecko w równowadze cz II  ruch, słuch, koordynacja i równowaga - harmonijna współpraca

Program:

1.  Charakterystyka Zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD:

- etiologia, symptomy,

- definicja

- profile kliniczne dzieci z  CAPD

-  CAPD w zaburzeniach rozwojowych ( dysleksja, ADHD, SLI, autyzm, Zespół Aspergera

2. Przebieg procesu słyszenia w części obwodowej i ośrodkowej układu słuchowego

3. Diagnoza CAPD – prezentacja.

4. Profil kliniczny CAPD - Deficytem integracji  - wyzwaniem dla terapeuty SI:

a)     charakterystyka trudności dziecka z deficytem Integracji CAPD,

b)     rola terapeuty IS w procesie terapeutycznym.

5.     Postępowanie terapeutyczne:

a)     W szkole – wskazówki dla nauczycieli,

b)     W domu – wskazówki dla rodziców,

c)      Formy pomocy – na przykładzie specjalistycznych treningów słuchowych.

Część praktyczna

d) specyfika oddziaływań wobec Dziecka z Deficytem integracji  CAPD w ramach terapii integracji sensorycznej:

- ćwiczenia poprawiające transfer informacji między półkulami,

- ćwiczenia orientacji w przestrzeni,

- ćwiczenia koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej,

- ćwiczenia ruchowe połączone ze stymulacją wyższych funkcji słuchowych,

- ćwiczenia równoważne.

Najbliższe terminy szkolenia: 

godziny: szkolenie online: piątek 16.00-19.00, sobota 9.00 – 17.00, niedziela 8.30-12.00


miejsce: w formie online, po zakończeniu szkolenia przez 10 dni dostęp do zapisu filmu z całego szkolenia.
koszt  1200 zł   

termin: 21-23.10.2022 

 

Zapisy na szkolenia

Wybierz szkolenie(*)
wymagane

Data szkolenia(*)
Uzupełnij

Imię(*)
wymagane

Nazwisko(*)
wymagane

E-mail(*)
Podaj prawidłowy adres

Telefon kontaktowy(*)
Nieprawidłowe dane

Data urodzenia
Nieprawidłowe dane

Zawód
Nieprawidłowe dane

Kwalifikacje
Nieprawidłowe dane

Miejsce Pracy
Nieprawidłowe dane

Dane do faktury:
Nazwa na fakturze
wymagane

Adres
wymagane

NIP
wymagane

Uwagi
Nieprawidłowe dane

(*)
Wymagane

Administratorem podanych w korespondencji danych osobowych jest Centrum Edukacji Renata Borowiecka z siedzibą w Warszawie przy ulicy Elbląskiej 59 lok.24. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu odpowiedzi na zadane pytanie, zapisania na szkolenie lub w innym wskazanym przez Pana/Panią celu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO), następnie dane mogą zostać zarchiwizowane w celach związanych z rozstrzyganiem sporów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami danych są pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty, którym Administrator może powierzyć działania wynikające z realizacji w/w celów, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania; dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej i będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona); a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
więcej >> << mniej