-

Poprzez nowoczesne formy terapii wspieramy

harmonijny rozwój dziecka

-

mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD)

-

prowadzimy
specjalistyczne szkolenia
dla terapeutów

Regulamin szkoleń

1.    Warunkiem wpisania na listę uczestników jest zgłoszenie się poprzez formularz zgłoszeniowy, z oznaczeniem  nazwy szkolenia i akceptacja regulaminu.

2.    Dwa tygodnie przed szkoleniem należy wpłacić całość kwoty za szkolenie na konto organziatora,  z dopiskiem nazwiska uczestnika, daty i nazwy szkolenia.

3.    Istnieje możliwość rezygnacji ze szkolenia na 10 dni przed szkoleniem, w formie pisemnej mailem. Wówczas zwracamy całość wpłaconej kwoty. Po tym terminie zwrot jest rozpatrywany indywidualnie, tylko w udokumentowanych przypadkach lub proponujemy udział w takim szkoleniu w innym terminie.

4.    Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzegamy możliwość odwołania lub przełożenia szkolenia na inny termin, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie. Osoby, które wówczas zrezygnują ze szkolenia otrzymają zwrot wpłat.

5. Opłata szkoleniowa nie obejmuje ubezpieczenia.

6.  Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materaiły szkoleniowe, przerwy kawowe i w niektórych szkoleniach lunch.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione/  zagubione w trakcie szkolenia.

8. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w trakcie szkolenia przez uczestników jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody od prowadzącego szkolenie. 

9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym prowadzone jest szkolenie.

10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w szkoleniu. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 ) jest organizator szkolenia – Centrum Edukacji Diagnozy i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej Renata Borowiecka ul. Elbląska 59/24, 01-737 Warszwa 

11. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.

12. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w szkoleniu. 

 

Centrum Edukacji
Renata Borowiecka
ul. Elbląska 59/24
01-737 Warszawa
50 1020 1026 0000 1702 00205716

Zapisy na szkolenia

Wybierz szkolenie(*)
wymagane

Data szkolenia(*)
Uzupełnij

Imię(*)
wymagane

Nazwisko(*)
wymagane

E-mail(*)
Podaj prawidłowy adres

Telefon kontaktowy(*)
Nieprawidłowe dane

Data urodzenia
Nieprawidłowe dane

Zawód
Nieprawidłowe dane

Kwalifikacje
Nieprawidłowe dane

Miejsce Pracy
Nieprawidłowe dane

Dane do faktury:
Nazwa na fakturze
wymagane

Adres
wymagane

NIP
wymagane

Uwagi
Nieprawidłowe dane

(*)
Wymagane

Administratorem podanych w korespondencji danych osobowych jest Centrum Edukacji Renata Borowiecka z siedzibą w Warszawie przy ulicy Elbląskiej 59 lok.24. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu odpowiedzi na zadane pytanie, zapisania na szkolenie lub w innym wskazanym przez Pana/Panią celu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO), następnie dane mogą zostać zarchiwizowane w celach związanych z rozstrzyganiem sporów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami danych są pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty, którym Administrator może powierzyć działania wynikające z realizacji w/w celów, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania; dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej i będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona); a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
więcej >> << mniej